Πυροσβεστικές Φωλιές

Ανοξείδωτες Πυροσβεστικές Φωλιές, κατάλληλες για χώρους όπου επιβάλλονται κανόνες ασφάλειας και υγιεινής όπως σε επαγγελματική κουζίνα, χώρους Εστίασης, Κρεοπωλεία, Βιοτεχνίες Τροφίμων κ.α...