Ψυγεία Εργαστηριακά

Εξειδικευμένα Εργαστηριακά Ψυγεία Φαρμάκων και Καταψύκτες για την αποθήκευση και συντήρηση ευπαθών προϊόντων, σχεδιασμένα για χρήση σε Νοσοκομεία, Μικροβιολογικά Εργαστήρια και άλλες ειδικές εφαρμογές...

912.00 (1,130.88 με Φ.Π.Α.)
1,015.00 (1,258.60 με Φ.Π.Α.)
1,363.00 (1,690.12 με Φ.Π.Α.)
1,624.00 1,510.32 (1,872.80 με Φ.Π.Α.)
1,785.00 (2,213.40 με Φ.Π.Α.)
1,823.00 1,695.39 (2,102.28 με Φ.Π.Α.)
1,875.00 (2,325.00 με Φ.Π.Α.)
1,943.00 1,806.99 (2,240.67 με Φ.Π.Α.)
2,072.00 (2,569.28 με Φ.Π.Α.)