Ψυγεία Φαρμακείου

Εξειδικευμένα Ψυγεία Φαρμακείων μελετημένα για την ορθολογική αποθήκευση των φαρμάκων αλλά και σωστή διατήρηση άλλων ευπαθή προϊόντων, κατάλληλα για Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες Αίματος, Ιατρεία κλπ

912.00 (1,130.88 με Φ.Π.Α.)
1,015.00 (1,258.60 με Φ.Π.Α.)
1,015.00 913.50 (1,132.74 με Φ.Π.Α.)
1,170.00 1,053.00 (1,305.72 με Φ.Π.Α.)
1,510.00 (1,872.40 με Φ.Π.Α.)
2,072.00 (2,569.28 με Φ.Π.Α.)
2,173.00 (2,694.52 με Φ.Π.Α.)