Ψυγεία Απορριμμάτων

Ψυγεία Απορριμμάτων για τη Συντήρηση των σκουπιδιών σε χαμηλές θερμοκρασίες, με σκοπό τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής, για χρήση από επιχειρήσεις με προδιαγραφές Haccp...