Υγειονομικός Εξοπλισμός

Αναλαμβάνουμε στον Υγειονομικό Εξοπλισμό την προμήθεια και κατασκευή προϊόντων, σχεδιασμένα για εργονομική λειτουργία και μεγάλη αντοχή, κατάλληλα για επιχειρήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων, πληρώντας τις υγειονομικές προδιαγραφές Haccp ISO...

4.00 (4.96 με Φ.Π.Α.)
4.20 (5.21 με Φ.Π.Α.)
4.20 (5.21 με Φ.Π.Α.)
4.20 (5.21 με Φ.Π.Α.)
4.20 (5.21 με Φ.Π.Α.)
4.20 (5.21 με Φ.Π.Α.)
4.40 (5.46 με Φ.Π.Α.)
4.60 (5.70 με Φ.Π.Α.)
5.00 (6.20 με Φ.Π.Α.)
5.47 (6.78 με Φ.Π.Α.)
5.90 (7.32 με Φ.Π.Α.)
6.50 (8.06 με Φ.Π.Α.)
7.65 (9.49 με Φ.Π.Α.)
7.90 (9.80 με Φ.Π.Α.)
8.70 (10.79 με Φ.Π.Α.)