Κάδοι Απορριμμάτων

Επαγγελματικοί Κάδοι Απορριμμάτων και αχρήστων, για χώρους Μαζικής Εστίασης, Εστιατόρια, Catering, Ξενοδοχεία, Κουζίνες και άλλα.

4.60 (5.70 με Φ.Π.Α.)
5.00 (6.20 με Φ.Π.Α.)
5.90 (7.32 με Φ.Π.Α.)
14.00 (17.36 με Φ.Π.Α.)
19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)