Πλύντες Ματιών - Σώματος

Σταθμοί πλύσης Σώματος και Πλύντες Ματιών έκτακτης ανάγκης, για χημικά ή για απομάκρυνση ξένων σωμάτων, κοντά σε πιθανές ζώνες κινδύνου.