Ψυγεία - Καταψύξεις

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε Ψυγείο καταψύκτες (τύπου λευκές συσκευές) με πόρτες τυφλές, για την συντήρηση ή κατάψυξη τροφίμων και άλλων προϊόντων.. Ιδανικά για χώρους εργαστηρίων, κουζίνες, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία κλπ

904.00 (1,120.96 με Φ.Π.Α.)
912.00 (1,130.88 με Φ.Π.Α.)
924.00 (1,145.76 με Φ.Π.Α.)
985.00 (1,221.40 με Φ.Π.Α.)
989.00 (1,226.36 με Φ.Π.Α.)
1,020.00 (1,264.80 με Φ.Π.Α.)
1,071.00 (1,328.04 με Φ.Π.Α.)
1,132.00 (1,403.68 με Φ.Π.Α.)
1,166.00 (1,445.84 με Φ.Π.Α.)
1,179.00 (1,461.96 με Φ.Π.Α.)
1,210.00 1,089.00 (1,350.36 με Φ.Π.Α.)
1,227.00 (1,521.48 με Φ.Π.Α.)