Ψυγεία Set up

Ψυγεία σαλάτων προετοιμασίας με λεκανάκια GN κατάλληλα για τοποθέτηση σε πάγκους