Ερμάρια

Επιλέξτε το κατάλληλο ερμάριο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Ερμάρια με θέρμανση, με συρτάρια, με συρόμενες ή ανοιγόμενες πόρτες, 

351.00 (435.24 με Φ.Π.Α.)
508.00 (629.92 με Φ.Π.Α.)
549.00 (680.76 με Φ.Π.Α.)