Θάλαμοι Walk in

Ψυκτικοί θάλαμοι για ασφαλή συντήρηση, ταχύτατη συναρμολόγηση, τέλεια μόνωση για μηδενικές απώλειες και οικονομία ρεύματος.

2,146.00 (2,661.04 με Φ.Π.Α.)
2,320.00 (2,876.80 με Φ.Π.Α.)
2,410.00 (2,988.40 με Φ.Π.Α.)
2,416.00 (2,995.84 με Φ.Π.Α.)
2,569.00 (3,185.56 με Φ.Π.Α.)
2,589.00 (3,210.36 με Φ.Π.Α.)
2,611.00 (3,237.64 με Φ.Π.Α.)
2,624.00 (3,253.76 με Φ.Π.Α.)
2,636.00 (3,268.64 με Φ.Π.Α.)
2,776.00 (3,442.24 με Φ.Π.Α.)
2,786.00 (3,454.64 με Φ.Π.Α.)
2,825.00 (3,503.00 με Φ.Π.Α.)
2,831.00 (3,510.44 με Φ.Π.Α.)
2,895.00 (3,589.80 με Φ.Π.Α.)
2,927.00 (3,629.48 με Φ.Π.Α.)
2,985.00 (3,701.40 με Φ.Π.Α.)
2,991.00 (3,708.84 με Φ.Π.Α.)
2,998.00 (3,717.52 με Φ.Π.Α.)
3,003.00 (3,723.72 με Φ.Π.Α.)
3,031.00 (3,758.44 με Φ.Π.Α.)