Σχάρες Ψυγείων - Καλάθια

Όλες οι σχάρες επαγγελματικών ψυγείων της εταιρίας μας για συμπλήρωση ή την αντικαταστασή τους...

18.00 (22.32 με Φ.Π.Α.)
18.30 (22.69 με Φ.Π.Α.)