Μπωλ ανοξείδωτα

1.30 (1.61 με Φ.Π.Α.)
1.40 (1.74 με Φ.Π.Α.)
1.70 (2.11 με Φ.Π.Α.)
2.10 (2.60 με Φ.Π.Α.)
2.50 (3.10 με Φ.Π.Α.)
2.80 (3.47 με Φ.Π.Α.)
3.30 (4.09 με Φ.Π.Α.)
4.50 (5.58 με Φ.Π.Α.)