Σκαλίσματος

3.40 3.23 (4.01 με Φ.Π.Α.)
4.30 4.08 (5.06 με Φ.Π.Α.)
5.00 4.75 (5.89 με Φ.Π.Α.)
5.30 5.03 (6.24 με Φ.Π.Α.)
6.20 5.89 (7.30 με Φ.Π.Α.)
7.14 6.78 (8.41 με Φ.Π.Α.)