Jordao

2,238.75 (2,776.05 με Φ.Π.Α.)
2,317.50 (2,873.70 με Φ.Π.Α.)
2,348.25 (2,911.83 με Φ.Π.Α.)
2,370.00 (2,938.80 με Φ.Π.Α.)
2,463.75 (3,055.05 με Φ.Π.Α.)
2,472.00 (3,065.28 με Φ.Π.Α.)
2,533.50 (3,141.54 με Φ.Π.Α.)
2,561.25 (3,175.95 με Φ.Π.Α.)
2,565.00 (3,180.60 με Φ.Π.Α.)
2,596.50 (3,219.66 με Φ.Π.Α.)
2,626.50 (3,256.86 με Φ.Π.Α.)
2,688.75 (3,334.05 με Φ.Π.Α.)
2,711.25 (3,361.95 με Φ.Π.Α.)
2,756.25 (3,417.75 με Φ.Π.Α.)