Μηχανήματα

5,676.00 5,392.20 (6,686.33 με Φ.Π.Α.)
6,472.00 6,148.40 (7,624.02 με Φ.Π.Α.)
7,071.00 6,717.45 (8,329.64 με Φ.Π.Α.)
7,514.00 7,138.30 (8,851.49 με Φ.Π.Α.)
8,438.00 8,016.10 (9,939.96 με Φ.Π.Α.)
10,046.00 9,543.70 (11,834.19 με Φ.Π.Α.)