Μηχανήματα

1,127.00 1,070.65 (1,327.61 με Φ.Π.Α.)
1,323.00 1,256.85 (1,558.49 με Φ.Π.Α.)
1,358.00 1,290.10 (1,599.72 με Φ.Π.Α.)
1,380.00 1,311.00 (1,625.64 με Φ.Π.Α.)
1,425.00 1,353.75 (1,678.65 με Φ.Π.Α.)
1,607.00 1,526.65 (1,893.05 με Φ.Π.Α.)
1,671.00 1,587.45 (1,968.44 με Φ.Π.Α.)
1,877.00 1,783.15 (2,211.11 με Φ.Π.Α.)
2,532.00 2,405.40 (2,982.70 με Φ.Π.Α.)
2,762.00 2,623.90 (3,253.64 με Φ.Π.Α.)
2,835.00 2,693.25 (3,339.63 με Φ.Π.Α.)
3,322.00 3,155.90 (3,913.32 με Φ.Π.Α.)
4,442.00 4,219.90 (5,232.68 με Φ.Π.Α.)
4,816.00 4,575.20 (5,673.25 με Φ.Π.Α.)