Μηχανήματα

16.30 (20.21 με Φ.Π.Α.)
73.40 (91.02 με Φ.Π.Α.)
88.20 (109.37 με Φ.Π.Α.)
129.00 (159.96 με Φ.Π.Α.)
131.00 (162.44 με Φ.Π.Α.)